SILKSCREEN

serie: G.S.

6x 45x45cm Zeefdruk per stuk 45x45cm    

serie: G.S.

6x 45x45cm Zeefdruk per stuk 45x45cm    

Diamant

Diamant 2013, 31 x 31cm

Diamant

Diamant 2013, 31 x 31cm

Flake (blauw /bruin)

45×45

Flake (blauw /bruin)

45×45

Flake -3x

Flake -3x

Cirkels: “So Weit Und Doch So Nah”

“So Weit Und Doch So Nah”

Cirkels: “So Weit Und Doch So Nah”

“So Weit Und Doch So Nah”

Quartz: “So Weit Und Doch So Nah”

“So Weit Und Doch So Nah”, 2015

Quartz: “So Weit Und Doch So Nah”

“So Weit Und Doch So Nah”, 2015

Facet: “So Weit Und Doch So Nah”

“So Weit Und Doch So Nah”, 2014

Facet: “So Weit Und Doch So Nah”

“So Weit Und Doch So Nah”, 2014

Quartz verloop

Quartz (verloop) 2014 45×45 (irisdruk=geen oplage)

Quartz verloop

Quartz (verloop) 2014 45×45 (irisdruk=geen oplage)