PAINTINGS

ThermoTrash

acryl/shaped Mdf 2021

ThermoTrash

acryl/shaped Mdf 2021

Radiation

42x30x 2,2cm Acryl/shaped MDF 2021

Radiation

42x30x 2,2cm Acryl/shaped MDF 2021

Blackboard Jungle

42x30x2,2cm Acryl/shaped MDF 2021

Blackboard Jungle

42x30x2,2cm Acryl/shaped MDF 2021

CERN-2

46x36x2,2cm Acryl/ shaped MDF 2021

CERN-2

46x36x2,2cm Acryl/ shaped MDF 2021

CERN-1

46x36x2,2cm Acryl/shaped MDF 2021

CERN-1

46x36x2,2cm Acryl/shaped MDF 2021

“Godspeed”

      42 x30 x 2,2 cm        Acrylic / shaped MDF    2020

“Godspeed”

      42 x30 x 2,2 cm        Acrylic / shaped MDF    2020

“SecretSociety”

2020 42x30x2,2 cm Acryl/ (shaped) MDF  

“SecretSociety”

2020 42x30x2,2 cm Acryl/ (shaped) MDF  

“FreeMoney”

           2020       42x30x2,2cm       Acryl/MDF( shaped)

“FreeMoney”

           2020       42x30x2,2cm       Acryl/MDF( shaped)

“Soul”

   42x30x2,2 cm Acryl/MDF( shaped) 2020

“Soul”

   42x30x2,2 cm Acryl/MDF( shaped) 2020

“Glow”

                             2020                42x30x2,2 Acryl/MDF (shaped)

“Glow”

                             2020                42x30x2,2 Acryl/MDF (shaped)

Hilton Art Lab

Mural HiltonArtLab Rotterdam groupsexhibition december 2020

Hilton Art Lab

Mural HiltonArtLab Rotterdam groupsexhibition december 2020

Mural Piek Survey

Mural ±300x350cm Rotterdam Mural.inc.Gallery Piekstraat Rotterdam

Mural Piek Survey

Mural ±300x350cm Rotterdam Mural.inc.Gallery Piekstraat Rotterdam

“Remember”

         30x42x2,2cm Acryl/MDF( shaped) 2018/2019

“Remember”

         30x42x2,2cm Acryl/MDF( shaped) 2018/2019

“Intergalactic”

         30x42x2,2cm Acryl/MDF (shaped) 2019

“Intergalactic”

         30x42x2,2cm Acryl/MDF (shaped) 2019

“Tomorrow” 2

         30x42x2,2 cm Acryl/Mdf( shaped) 2019  

“Tomorrow” 2

         30x42x2,2 cm Acryl/Mdf( shaped) 2019  

“Tomorrow” 1

30x42x2,2cm Acryl/Mdf (shaped) 2019

“Tomorrow” 1

30x42x2,2cm Acryl/Mdf (shaped) 2019

“PrivateLife” 2

        30x42x2,2 cm Acryl/MDF (shaped) 2018/19      

“PrivateLife” 2

        30x42x2,2 cm Acryl/MDF (shaped) 2018/19      

“747”-2

   30x42x2,2cm Acryl/MDF (shaped) 2019      

“747”-2

   30x42x2,2cm Acryl/MDF (shaped) 2019      

“747”-1

Acryl/MDF ( shaped) 30x42x2,2cm 2019

“747”-1

Acryl/MDF ( shaped) 30x42x2,2cm 2019

Untitled for now no.2

“Untitled for now” no.2 Acryl/MDF ( shaped) 30x42x2,2 cm 2018

Untitled for now no.2

“Untitled for now” no.2 Acryl/MDF ( shaped) 30x42x2,2 cm 2018

Untitled for now no.1

“Untitled for now” Acryl/MDF 30x42x2,2cm ( shaped) 2018

Untitled for now no.1

“Untitled for now” Acryl/MDF 30x42x2,2cm ( shaped) 2018

Nerve 1

“Nerve”no.1 Acryl/MDF ( shaped) 30x42x2,2cm 2018

Nerve 1

“Nerve”no.1 Acryl/MDF ( shaped) 30x42x2,2cm 2018

Nerve

“Nerve” 1&2 Acryl/MDF ( shaped) 30x 42 x 2,2 cm 2018

Nerve

“Nerve” 1&2 Acryl/MDF ( shaped) 30x 42 x 2,2 cm 2018

“Forever” no.1

“Forever “no.1 Acryl/MDF ( shaped) 30x 42x 2,2 cm 2018

“Forever” no.1

“Forever “no.1 Acryl/MDF ( shaped) 30x 42x 2,2 cm 2018